Referenser:
ABT
ATS
Länsstyrelsen
PEAB Anläggning
PEAB Drift
Östlund Entreprenad
Tjänster:
Avloppsanläggningar
Dikningar
Finplanering
Husgrunder
Tomter
Vägar och parkeringar
Mikael Lagergren Tuskö 504 742 91 Östhammar   070-340 06 01 mickesmaskiner@telia.com
Mickes Maskiner ägs och drivs av Mikael Lagergren Företaget kombinerar entreprenad med jord och skogsbruk.
Utför alla förekommande markarbeten i mellansverige
Maskinpark:
Cat 312 med vagn
Yanmar
Lastmaskin